Документи
Інформація про фінансову установу
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене
(занаявності)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МУНІЦИПАЛЬНИЙПРОЦЕСИНГОВИЙЦЕНТР"(ТОВ"ФК"МУНІЦИПАЛЬНИЙПРОЦЕСИНГОВИЙЦЕНТР")
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МУНІЦИПАЛЬНИЙ ПРОЦЕСИНГОВИЙ ЦЕНТР"
Найменування юридичної особи іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою:
LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCIAL COMPANY "MUNICIPAL PROCESSING CENTER"
Скорочене найменування іноземноюмовою: "FC"MUNICIPALPROCESSINGCENTER"LLC

Ідентифікаційний код юридичної особи

44196542
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особіМісцезнаходження юридичної особи
Україна,01001,місто Київ,Незалежності майдан, будинок 2
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)

Розмір:5100000,00грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи,у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місцепроживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код,якщо засновник–юридична особа
САРКІСОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА, Країна громадянства: Україна
Місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 28 А, квартира 13, Розмір внеску до статутного фонду(грн.):4564000,00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АКТИВ", КодЄДРПОУ:41217098,
Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01024, містоКиїв, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення182, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 536000,00
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник-юридична особа: прізвище, ім’я, побатькові (занаявності), країна громадянства, місцепроживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
її засновника
САРКІСОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА, Україна., Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 28-А, квартира 13.
Тип бенефіціарного володіння:
Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:
89.5
Види діяльності
64.19 Інші види грошового посередництва (основний);
64.91 Фінансовий лізинг;
64.92 Інші види кредитування;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),н.в.і.у.;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення
Відомості про органи управління юридичної особи

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.
Виконавчий: ДИРЕКТОР.
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної
реєстрації тощо: прізвище, ім’я, побатькові (занаявності), дані про наявність обмежень щодо
представництва юридичної особи
ЯЩЕНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
Відомості відсутні
Назва установчого документа

Статут
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи–уразі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 20.05.2021
Номерзапису: 1000741020000096664
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

Відомості про смерть, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим засновника (учасника), керівника та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава внесення

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування, ідентифікаційний код
Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Made on
Tilda